0906 531 886 hoặc 0967 230 111 info@w3c.vn
Permalink to Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng

Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng

Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng. Để chia sẻ dữ liệu giữa Google Ads và nền tảng của đối tác, bạn cần thực hiện hành động gì?

  • Cân nhắc chọn một đối tác không thuộc chương trình này vì đó là điều không thể.
  • Tạo ID liên kết và chia sẻ ID đó với đối tác của bạn.
  • Xuất và chia sẻ dữ liệu dưới dạng tệp CSV.
  • Thiết lập kết nối từ máy chủ đến máy chủ bằng cách sử dụng URL đăng lại.

Câu trả lời đúng

  • Tạo ID liên kết và chia sẻ ID đó với đối tác của bạn.

Bài viết liên quan

Author Info

admin

Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa, hãy để lại những comment để giúp chúng tôi ngày càng phát triển

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *